Хэрлэн сум 2 дугаар багт үерийн уснаас хамгаалах далан барина

1 жил
Хэрлэн сум 2 дугаар багт үерийн уснаас хамгаалах далан барина
Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг 04 дүгээр сарын 18-наас 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдлаа.
 
14 сумын 66 багт 52 ажлын хэсэгт 38 удирдах ажилтан, 58 малын эмч, 11 техникч, 105 туслах ажилтан мал баригч, 33 жолооч, 249 хүн, хүчний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилласан юм.
 
Дархлаажуулалтад 2896 өрхийн 336743 үхэр, 1460 гахай нийт 338203 толгой мал, амьтныг хамруулахаас 3621 өрхийн 313750 үхэр, 873 гахай, нийт 314623 толгой мал, амьтныг хамруулан ажлын явцын гүйцэтгэл 93 хувьтай явагдаж дууссан байна.