Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн батлагдлаа

9 сар
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын Албан  тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн батлагдлаа

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлав.