Халхгол сумын ялалт багийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн шинэ спорт заалны барилгын ажил эхэллээ

3 жил
Халхгол сумын ялалт багийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн шинэ спорт заалны барилгын ажил эхэллээ

Энэ жилийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 700 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Халхгол сумын Ялалтын багийн төвд шинэ спорт заал барих ажлыг өнөөдөр эхлүүллээ.
Тус сургууль спорт заалгүй байсан учраас сурагчид биеийн тамираар хичээллэхэд хүндрэлтэй байсан аж. Тиймээс шинэ барилгатай болох нь сурагч, багш, эцэг эхчүүдийн хүлээлтэд нийцсэн ажил боллоо гэдгийг нутгийн иргэд хэлж байна.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар