АГЕНТЛАГУУДЫН БОЛОН ОНӨААТҮГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2 сар
АГЕНТЛАГУУДЫН БОЛОН ОНӨААТҮГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх" жил болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газар, MERIT төсөл хамтран агентлагуудын болон ОНӨААТҮГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд ёс зүй, ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг таньж мэдэх, ажлын байранд ёс зүйтэй зан төлөв, харилцааг бэхжүүлэх зэрэг чиглэлээр сургалт зохион байгуулж мэдлэг, ойлголтыг эзэмшүүлж байна.

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар