АГЕНТЛАГУУДЫН БОЛОН ОНӨААТҮГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

8 сар
АГЕНТЛАГУУДЫН БОЛОН ОНӨААТҮГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх" жил болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газар, MERIT төсөл хамтран агентлагуудын болон ОНӨААТҮГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд ёс зүй, ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг таньж мэдэх, ажлын байранд ёс зүйтэй зан төлөв, харилцааг бэхжүүлэх зэрэг чиглэлээр сургалт зохион байгуулж мэдлэг, ойлголтыг эзэмшүүлж байна.