Гадаадын иргэн харьяатын Зүүн бүс дэх газрын албан хаагчдад Ёс зүйн сургалт зохион байгууллаа

1 жил
Гадаадын иргэн харьяатын Зүүн бүс дэх газрын албан хаагчдад Ёс зүйн сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Гадаадын иргэн харьяатын Зүүн бүс дэх газрын албан хаагчдад төрийн албан хаагчийн ёс зүйн нөлөөллийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар байгууллагын албан хаагчдын харилцаа хандлагын асуумж авч дотооддоо дүгнэн ажиллалаа.