“Хүнсний ногоо”, жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийн аймгийн үзүүлэх сургалтыг 3 дахь сум буюу Дашбалбар суманд зохион байгуулж байна

3 жил
“Хүнсний ногоо”, жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийн аймгийн үзүүлэх сургалтыг 3 дахь сум буюу Дашбалбар суманд зохион байгуулж байна

“Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Аймгийн Засаг дарга, Монголын хөдөөг шинэчилэхийн төлөөх фермерүүдийн холбоотой байгуулсан гэрээнд заасны дагуу тэргүүн туршлага судлах тойрон аялал зохион байгуулах зорилгоор Дашбалбар суманд
“Хүнсний ногоо”, жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийн аймгийн үзүүлэх сургалтыг өнөөдөр буюу 2019 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр 3 дахь сум буюу Дашбалбар суманд зохион байгуулж байна.
Дашбалбар сумын “Мэнэн агро” ХХК, Аймгийн аварга тариаланч Д.Цэнгэлмаа, сумын тариаланч Б. Оюунтуяа, тариаланч Ц. Намнандорж аймгийн аварга тариаланч Б. Намжил нарын талбайгаар туршлага судлаж байна
Энэхүү аймгийн үзүүлэх сургалтанд 6 сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн 6 мэргэжилтэн, 7 сумын хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалдаг 50 иргэн, аж ахуйн нэгж, нийт 56 хүний бүрэлдэхүүнтэй туршлага судлах аялал үргэлжилж байна.

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар