Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан болж байна

1 сар
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан болж байна
Хуралдаан 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:34 минутанд 85.3 хувийн ирцтэй эхэллээ.
 
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит хуралдаан 12 дугаар сарын 01, 02-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ.
 
Өнөөдөр дараах асуудлыг хэлэлцэх юм.
 
1.Орон нутгийн өмчийн асуудал
 
Н.Гэрэлцэцэг /Аймгийн ОНӨГ-ын дарга/
 
2. Дорнод аймагт 2023 онд бэлтгэх модны тоо хэмжээний дээд хязгаар батлах тухай.
 
А.Гантулга /Аймгийн БОАЖГ-ын дарга/
 
3. Дорнод аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулах тухай.
 
М.Бадамсүрэн /Аймгийн Засаг дарга/
 
4. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөллийн байгууллагын гишүүдийг батлах тухай.
 
М.Энхтөр, /Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга/
 
10 адам, адамдар тұр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
7 адам, адамдар тұр, адамдар отыр және костюм кескіні болуы мүмкін
3 адам, адамдар тұр және адамдар отыр кескіні болуы мүмкін
3 адам, адамдар тұр, адамдар отыр және костюм кескіні болуы мүмкін
 
5 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар