"Хүлэмж төсөл" хэрэгжсэнээр 2022 онд 53,5 тн ургац хураан авлаа

2 сар
"Хүлэмж төсөл" хэрэгжсэнээр 2022 онд 53,5 тн ургац хураан авлаа
Өнгөрсөн онд хүлэмж төслийн хүрээнд 60 м2 30 ширхэг, 32 м2 281 ширхэг нийт 10,7 мянган м2 талбай бүхий 311 нийлэг хальсан хүлэмжийг 14 сумдад хуваарийн дагуу нийлүүлсэн.
 
2022 онд аймгийн хэмжээнд нийт дүнгээр 743 ширхэг 28680 м2 талбай бүхий хүлэмжээс 53,5 тн ургац хураан авсан аж.
сыртта кескіні болуы мүмкін