Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төв болон мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаатай танилцав

2 сар
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төв болон мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаатай танилцав
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга М.Нямсүрэн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Мэргэжлийн холбоодын нарийн бичигтэй уулзаж үйл ажиллагаатай танилцав.
 
Тус уулзалтаар Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төв болон мэргэжлийн холбоодын 2022 оны үйл ажиллагааны мэдээллийг сонсож, цаашид нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн дэмжин хамтран ажиллахаа илэрхийллээ.
2 адам, адамдар тұр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
3 адам, адамдар тұр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
2 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін