"Бэлэн бай” сургагч багш бэлтгэх сургалт болж байна

8 сар
"Бэлэн бай” сургагч багш бэлтгэх сургалт болж байна
“Дэлхийн Зөн Монгол” Олон Улсын Байгууллага нь АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй орон нутаг төсөл”-ийг 2023-2025 онуудад хэрэгжүүлж байгаа.
 
Уг төслийн хүрээнд иргэдийн гамшиг эрсдэлийн талаар мэдлэгийг нэмэгдүүлэх “Бэлэн бай” багцаар сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна.
 
Тус сургалтад төсөл хэрэгжиж байгаа Баянтүмэн, Баяндун, Булган, Чойбалсан, Халхгол, Хэрлэн сумын төлөөлөл оролцож байгаа юм.
 
Сургалт 1 дугаар сарын 18-19 ний өдрүүдэд үргэлжилнэ.
1 адам және тұр кескіні болуы мүмкін
1 адам және тұр кескіні болуы мүмкін
1 адам және тұр кескіні болуы мүмкін
1 адам, тұр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
2 адам және адамдар отыр кескіні болуы мүмкін
5 адам, адамдар тұр, адамдар отыр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
8 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін
10 адам, адамдар отыр, адамдар тұр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін