Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ үргэлжлэн хэрэгжинэ

2 сар
Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ үргэлжлэн хэрэгжинэ
Алслагдсан сум, орон нутгийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүүхэд хамгаалал, соёл урлаг, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн даатгал, мал эмнэлэг, улсын бүртгэл, ахуйн үйлчилгээ, газрын харилцаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн үйлчилгээг үзүүлэх, зөвлөгөө мэдээлэл, сургалт, нөлөөллийн ажил зохион байгуулах Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээг өнгөрсөн жилээс хэрэгжүүлж эхэлсэн.
 
Өнөөдөр тус үйлчилгээг энэ жил үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан сумдад ажиллах хуваарь, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний төрөлд санал авч төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор сумд, холбогдох агентлагуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээг 2023 оны 05 сарын 01-нээс эхлэн нийт суманд зохион байгуулах бөгөөд иргэдэд 14 хоногийн өмнө масс мессэжээр зар хүргэж хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч байна.
 
Мөн Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, нөлөөллийн ажлуудыг өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
May be an image of 9 people, people standing and people sitting
 
May be an image of 9 people, people standing, people sitting, screen and indoor