"Дорнодын багш-2023" болзолт уралдаан хоёр дахь жилдээ амжилттай эхэллээ

1 жил
"Дорнодын багш-2023" болзолт уралдаан хоёр дахь жилдээ амжилттай эхэллээ
"Дорнодын багш" болзолт уралдааныг Бага ангийн багш нарын хөдөлмөрийн үнэлэмж, мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлэх, нийгмийн хамгааллыг дэмжих, боловсролын олон талт үйл ажиллагаанд хамруулах, багшлахуйн ур чадвар, санал, санаачилгыг дэмжин урамшуулах, хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих шилдэг арга зүй, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна.
 
Энэ жилийн болзолт уралдаанд ерөнхий боловсролын 16 сургуулийн 36 багш оролцож байгаа бөгөөд 1 дүгээр шатны шалгаруулалтын үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байна.
Шагналын нийт сан-60,0 сая төгрөг бөгөөд 3 үе шаттай зохион байгуулна.
 
Уралдаанд тэргүүлсэн 3 багшид бодит дэмжлэг болох орон сууц худалдан авахад тус бүр 20,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх юм.
 
Уралдаанд оролцож буй багш нартаа амжилт хүсье.
 
 
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам, тұр және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам, тұр және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам, тұр және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам, тұр және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін