Шинжилгээ хийх жишиг хугацаа

1 жил
Шинжилгээ хийх жишиг хугацаа

Шүүх шинжилгээний тухай шинэчлэн найруулсан хуулиар шинэ журам батдагдан гарах хүртэл хуучин журмыг мөрдөж байна.  

Мөр судлалын шинжилгээ  /шшх/

Шийдвэрлэх асуудал

Хугацаа

1

Хувцас, даавуун эдлэлд үүссэн гэмтэл

Ажлын 5 хоног

2

Цоож болон багаж хэрэгслийн мөр

Ажлын 7 хоног

3

Гутлын болон тээврийн хэрэгслийн мөр

Ажлын 5 хоног

4

Хэсгээс бүхэл тогтоох

Ажлын 5 хоног

Бичиг баримтын шинжилгээ

1

Гарын үсэг   /ШШХ/

Ажлын 7 хоног

2

Гар бичмэл  /ШШЕГ/

Ажлын 5 хоног

3

Үнэт цаас, мөнгөн тэмдэгт, пасспорт зэрэг нууцлалтай баримтыг хуурамчаар болон засварласан эсэхийг тогтоох            /ШШЕГ/

Ажлын 5 хоног

4

Тамга, тэмдэгт хийх шинжилгээ    /ШШХ/

Ажлын 5 хоног

5

Бичиглэл болон тамга, тэмдгийн дараалал тогтоох шинжилгээ /ШШЕГ/

Ажлын 5 хоног

Галт зэвсгийн шинжилгээ

1

Галт зэвсгийн зориулалт, ажиллагаа                /ШШХ/

Ажлын 3 хоног

2

Сумны марк, ажиллагаа                                    /ШШЕГ/

Ажлын 3 хоног

3

Хонгионы харьцуулалт                                     /ШШЕГ/

Ажлын 5 хоног

4

Хошууны харьцуулалт                                     /ШШЕГ/

Ажлын 7 хоног

Гарын мөрний шинжилгээ  /ШШХ/

1

Гарын мөрийн санд харьцуулах шинжилгээ 

Ажлын 5 хоног

2

Гарын хээний дардасыг санд харьцуулах шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

3

Объектоос мөр илрүүлж харьцуулах шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

Автотехникийн шинжилгээ /ШШЕГ/

1

Автотехникийн эд ангиудын гэмтлийн шалтгаан тогтоох

Ажлын 5 хоног

2

Автотехникийн эд ангиудын харьцуулалтын шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

Гэрэл зураг, дүрс, дуу бичлэгийн шинжилгээ  /ШШЕГ/

1

Дүрс бичлэгийн шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

2

Дуу бичлэгийн шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

3

Дүр зургийн шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

Биологийн шинжилгээ  /ШШХ/

1

Шингэн цусны бүлэг тогтоох

Ажлын 3 хоног

2

Хатсан цус, эд эрхтэн, үс, шүлсний бүлэг тогтоох

Ажлын 7 хоног

3

Эр бэлгийн эс илрүүлэх шинжилгээ

Ажлын 3 хоног

4

Эр бэлгийн эс илэрсэн тохиолдолд түүний бүлгийн харьяалал тогтоох   /ШШЕГ/

Ажлын 7 хоног

ДНХ-ийн шинжилгээ  /ШШЕГ/

1

Эцэг тогтоох шинжилгээ

Ажлын 10 хоног

2

Эд мөрийн баримт, эд эрхтэн, булцуутай үсэнд хийгдэх шинжилгээ

Ажлын 7 хоног

3

Муудсан, шатсан эд эрхтэн, ясанд хийгдэх ДНХ шинжилгээ

Ажлын 21 хоног

Бактерлогийн шинжилгээ /ШШЕГ/

1

БЗХӨвчнийг илрүүлэх /граммын арга+тестээр/

Ажлын 3 хоног

2

БЗХӨвчнийг молекул, биологийн аргаар илрүүлэх шинжилгээ

Ажлын 3 хоног

3

Өсгөвөрлөх аргаар халдварын үүсгэгч тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 10 хоног

Физикийн шинжилгээ /ШШЕГ/

1

Буудлагын мөр

Ажлын 5 хоног

2

Буудлагын зай

Ажлын 3 хоног

3

Буудлагын тоо

Ажлын 3 хоног

4

Буудлагын чиглэл

АЖлын 3 хоног

5

Алт, мөнгөний сорьц тодорхойлох

Ажлын 3 хоног

6

Бодисын найрлага тогтоох

Ажлын 3 хоног

Химийн шинжилгээ

1

Биологийн дээжинд спирт тодорхойлох шинжилгээ /ШШХ/

Ажлын 2 хоног

2

Спирт агуулсан согтууруулах ундааны шинжилгээ /ШШЕГ/

Ажлын 3 хоног

3

Үл мэдэгдэх бодисын найрлага тогтоох шинжилгээ

Ажлын 7 хоног

4

Эд эрхтэнд эмийн бодис тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

5

Эд, эрхтэнд метилийн спирт, хлорт нэгдэл, этиленгликоль

Ажлын 5 хоног

6

Цус, шээсэнд мансууруулах бодис тодорхойлох

Ажлын 5 хоног

7

Химийн хорт бодис тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 7 хоног

8

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис тодорхойлох                                      /ШШЕГ/

Ажлын 7 хоног

9

Ходоодны агууламжинд хорт бодис тодорхойлох

Ажлын 3 хоног

10

Уушигны эдэд планктон тодорхойлох шинжилгээ /ШШХ/

Ажлын 3 хоног

11

Элэгний эдэд хандлах аргаар гликоген тодорхойлох шинжилгээ /ШШХ/

Ажлын 2 хоног

12

Цусанд нүүрсхүчлийн дутуу исэл тодорхойлох /угаарын хий/   /ШШХ/

Ажлын 2 хоног

13

Будагч бодисны найрлагыг НҮХ-р харьцуулан тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 7 хоног

14

Шатах, тослох материалыг  НҮХ-р харьцуулан тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 7 хоног

15

Устгагдсан дугаар илрүүлэх шинжилгээ

Ажлын 7 хоног

16

Утасны бүтцийг харьцуулан тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

17

Цавууны бүтцийг харьцуулан тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

18

Цаасны бүтцийг харьцуулан тодорхойлох шинжилгээ

Ажлын 5 хоног

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ /ШШХ/

1

Хүний биед хийх шинжилгээ

Ажлын 3 хоног

2

Нэмэлт шинжилгээ хийсэн бол

Ажлын 5 хоног

3

Цогцос шинжлэх

Ажлын 21 хоног

4

Материалаар бүрэлдэхүүнтэй шинжилгээ хийх

Ажлын 21 хоног

5

Шарил дахин шинжлэх

Ажлын 21 хоног

Эдийн засгийн шинжилгээ /ШШЕГ/

1

0-6 сарын санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 10 хоног

2

6-12 сарын санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 14 хоног

3

1-2 жилийн санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 20  хоног

4

2-3 жлийн санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 24 хоног

5

3-5 жилийн санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 35 хоног

6

5-10 жилийн санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 60 хоног

7

10-с дээш жилийн санхүүгийн баримт шинжлэх

Ажлын 70 хоног