Тусгаар тогтнолын талбайн урд авто зогсоолын цементэн хучилттай хэсэгт байрлуулж, эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана.

3 сар
Тусгаар тогтнолын талбайн урд авто зогсоолын цементэн хучилттай хэсэгт байрлуулж, эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана.
Аймгийн Засаг даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу 06 дугаар сарын 1-ний өдөр худалдаа үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй иргэд, аж ахуй нэгжүүдийг Тусгаар тогтнолын талбайн урд авто зогсоолын цементэн хучилттай хэсэгт байрлуулж, эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана.
 
Зөвшөөрлийг Хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газарт хандаж авах боломжтой.