Дорнод аймгийн 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1 жил
Дорнод аймгийн 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө