Цэцэрлэгт элсэх хүүхдийн бүртгэл:

10 сар
Цэцэрлэгт элсэх хүүхдийн бүртгэл:
2023-2024 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгт элсэх хүүхдийн бүртгэлийг 2023 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр харьяа тойргийн цэцэрлэгүүдэд зохион байгуулна.
📞7058-2555