Чойбалсан-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам дагуух нийтийн хоолны газрыг жишиг байдлаар тохижуулахаар төлөвлөжээ

3 жил
Чойбалсан-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам дагуух нийтийн хоолны газрыг жишиг байдлаар тохижуулахаар төлөвлөжээ

Хөлөнбуйр сумын нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгч бидний нэрлэж заншсанаар 123-ын хоолны газар орчмыг төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар хөгжүүлэхийг зорьж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд боловсон ариун цэврийн байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулахад бэлэн болоод байгаа юм.

Чойбалсан-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам дагуух нийтийн хоолны газрыг 100 гаруй автомашины зогсоол, боловсон ариун цэврийн байгууламж, ногоон байгууламж бүхий жишиг байдлаар тохижуулахаар төлөвлөжээ.

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.