Хэрлэн сумын 4, 7 дугаар багийн иргэдтэй уулзаж байна

6 сар
Хэрлэн сумын 4, 7 дугаар багийн иргэдтэй уулзаж байна

Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Хэрлэн сумын 4 болон 7 дугаар багийн иргэдтэй уулзаж Дорнод аймгийн эдийн засгийн өнөөгийн байдал, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулан, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож байна.

 

1 адам кескіні болуы мүмкін

1 адам кескіні болуы мүмкін

5 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін

5 адам кескіні болуы мүмкін

2 адам кескіні болуы мүмкін

4 адам кескіні болуы мүмкін

3 адам кескіні болуы мүмкін

3 адам, кларнет, гобой және сыбызғы кескіні болуы мүмкін

3 адам, кларнет, гобой және сыбызғы кескіні болуы мүмкін

3 адам кескіні болуы мүмкін

4 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін

3 адам кескіні болуы мүмкін

3 адам кескіні болуы мүмкін

3 адам кескіні болуы мүмкін

2 адам кескіні болуы мүмкін

5 адам кескіні болуы мүмкін

5 адам кескіні болуы мүмкін