Хэрлэн сумын 8 дугаар багийн иргэдтэй уулзаж байна

6 сар
Хэрлэн сумын 8 дугаар багийн иргэдтэй уулзаж байна
 
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн #Хэрлэн_сумын_8_дугаар_багийн_иргэдтэй уулзалт хийж, тэдний санал, хүсэлтийг сонсон, ирэх оны төсвийн төсөлд санал авлаа.
 
✔Иргэдийн саналын хүрээнд Баянтүмэн тасгийн Спорт заалыг ахмадуудад ашиглуулах, ахмадын байрыг гаргах, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн салбар ажиллуулах, Цагдаагийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх, сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажил, халуун усны газрыг ажиллуулах,
 
✔Хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд гэр хороолол руу дулаан, цэвэр усны шугам татах ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах, гэрэлтүүлэг, камержуулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлуудыг шийдэрлэхээр болов.
1 адам кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін
7 адам кескіні болуы мүмкін
5 адам кескіні болуы мүмкін
6 адам кескіні болуы мүмкін
3 адам және аурухана кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін
7 адам және адамдар оқып отыр кескіні болуы мүмкін
8 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін