Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Баянтүмэн суманд ажиллаж байна

6 сар
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Баянтүмэн суманд ажиллаж байна
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, тус сумаас сонгогдсон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Ж.Цогтбаатар нар #Баянтүмэн сумын иргэдтэй уулзалт хийж, тэдний санал хүсэлтийг сонслоо.
 
#Баянтүмэн сумын иргэд ирэх оны аймгийн төсвийн төсөлд дараах ажлуудыг тусгуулахаар эрэмбэллээ.
 
1. Спорт заал барих,
2. Төрийн албан хаагчдын орон сууц,
3. Нэгдсэн халаалтад холбох,
4. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэх,
5. Үүрэн холбооны интернэт сүлжээ.
 
1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
 
6 адам және жаңалықтар бөлімі кескіні болуы мүмкін
3 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін
7 адам және тұғыр кескіні болуы мүмкін
2 адам кескіні болуы мүмкін
3 адам кескіні болуы мүмкін
1 адам және
2 адам кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін
4 адам кескіні болуы мүмкін
2 адам және жаңалықтар бөлімі кескіні болуы мүмкін
1 адам кескіні болуы мүмкін