Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг дэмжих сургалт болж байна

7 сар
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг дэмжих сургалт болж байна
Аймаг, сум орон нутгийн төрийн байгууллагын дутагдалтай байгаа хүний нөөцийг бүрдүүлж, ажлын байрны сул орон тоог нөхөж, төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орохоор бүртгүүлсэн иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх сургалтыг 9 дэх удаагаа үнэ төлбөргүй явуулж байна.
 
Энэ удаагийн дэмжлэг үзүүлэх сургалт 2023 оны 11 дүгээр сарын 18-20 ны өдрүүдэд болох юм.
9 адам, адамдар оқып отыр және мәтін кескіні болуы мүмкін