Төрийн албаны нөөц нэмэгдэж байна

6 сар
Төрийн албаны нөөц нэмэгдэж байна
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 2023 оны 4 дүгээр улирлын ээлжит шалгалтад Дорнод аймгаас нийт 74 иргэн бүртгүүлж 55 иргэн шалгалтад орж 20 иргэн тэнцэж нөөц нөхөгдлөө.
 
Сум, орон нутгийн хэмжээнд дутагдалтай байгаа төрийн байгууллагын ажлын байрны сул орон тоог нөхөж, төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг шуурхай хангах зорилтын хүрээнд аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр МУИС-ийн Дорнод аймаг дахь сургуулийг түшиглэн шалгалтад оролцогчдыг дэмжих сургалтыг зохион байгуулдаг.
 
Шалгалтад тэнцсэн иргэдийн 45 хувь нь дэмжих сургалтад хамрагдсан байна.
2 адам және адамдар оқып отыр кескіні болуы мүмкін