ЯГ ОДОО: АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН 2024 ОНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЖ БАЙНА

2 сар
ЯГ ОДОО: АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН 2024 ОНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЖ БАЙНА
Хуралдаанаар
 
1.Улсын нөөц болон аймгийн аюулгүйн нөөцөөс шийдвэрлэсэн өвс, тэжээлийг сумдад хуваарилах,
 
2. Сумын Засаг дарга нарын саналыг сонсож, зудад нэрвэгдсэн малчдыг малжуулах төсөлд хамруулах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж байна.
14 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба ширээ нарын зураг байж магад