Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах зар

1 сар
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах зар

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

            Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Хүлээн авах хаяг: Байгууллага бүрийн цахим шуудан хаяг байршуулсан.

 

 

ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АВАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ /ДЭС ТҮШМЭЛ/:

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаал

Орон тоо

Албан тушаалын

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага

төрөл

ангилалзэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газар azdtg@dornod.gov.mn, Холбоо барих утас:70583040

1

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Уул уурхай, хүнд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн

1

Гүйцэтгэх

ТЗ-8

Бакалавр болон түүнээс дээшз боловсролын зэрэгтэй байх

 

Уул уурхай, олборлолт /0724/,

геологи /053203/,

худалдаа /0416/.

уул уурхайн ашиглалтын инженер /540300/.

Төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

2

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Гүйцэтгэх

ТЗ-8

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

Хүрээлэн байгаа орчны хамгаалал, Биологийн нөөцийн менежмент, аялал жуулчлалын менежмент.

Төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

3

Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Чулуунхороот сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан сумын мэргэжилтэн

1

ТЗ

ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-Боловсрол /011/

-Хүмүүнлэг /022-023/

-Нийгмийн Шинжлэх ухаан /03/

-Бизнес ба удирдахуй /04/

-Математик, статистик /05/

-Мэдээлэл технологи /06/

-Нийгмийн хамгаалал /09/

-Хөдөө, аж ахуй /08

-Инженерчлэл /07/

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ