Бүсийн шүүх шинжилгээний төв 2023 оны үр дүнгийн үнэлгээгээрээ тэргүүлжээ

1 сар
Бүсийн шүүх шинжилгээний төв 2023 оны үр дүнгийн үнэлгээгээрээ тэргүүлжээ

Төр засгийн бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр Бүсийн Шүүх шинжилгээний төвийн хамт олон тэргүүллээ.

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

13 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад