Байгальд бүрэн шингэдэггүй электрон хог хаягдлыг боловруулах төвтэй хамтарч ажиллана

1 сар
Байгальд бүрэн шингэдэггүй электрон хог хаягдлыг боловруулах төвтэй хамтарч ажиллана
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн болон Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ, Хэрлэн тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨК Дорнод аймагт дахь салбар, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Дорнод холбооны газрын удирдлагууд, “Чубахангал” ХХК-ийн төлөөллүүдийг хүлээн авч уулзлаа.
 
Тус компани нь электрон хог хаягдал цуглуулах, ангилах, боловсруулах цогц үйл ажиллагааг явуулахаар ажиллаж байгаа ба байгальд бүрэн шингэдэггүй электрон хог хаягдлыг цуглуулж авахаар төлөвлөжээ.
 
Энэ хүрээнд Дорнод аймагтай хамтран ажиллахаар болов.