“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн зохион бүтээх, техник технологи төрлийн Хэрлэн сумын 20 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн зохион бүтээх, техник технологи төрлийн Хэрлэн сумын 20 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн зохион бүтээх, техник технологи төрлийн Хэрлэн сумын 20 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

 

Хэрлэн сумын 1, 5, 8 дугаар сургуулиуд болон аймгийн төв номын санд 2024.04.08 -04.24 ны өдрийг хүртэл Хэрлэн сумын 1, 5, 8, “Түгээмэл оюу” сургуулийн бага, дунд ангийн 87 сурагчдад зохион бүтээх технологийн сургалт явууллаа.

 

М.Пүрэвжав, Б.Баасанбат, Г.Ганбаяр, М.Баатарсүх багш нар “Техникийн зураг”, “Хөдөлгөөнт тоглоом”, “3d баримлын шавар”, “Зайрмагийн иш ашиглан зохион бүтээх” сэдвээр хүүхэд тус бүрт  20 цагийн хичээл заагаад байгаа юм.