“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Дашбалбар сумын 06 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Дашбалбар сумын 06 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

 

“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Дашбалбар сумын 06 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

 

Утга зохиол-дугуйлангийн 20 сурагчдад Буриадын омог уриа, туг өөрсдийгөө танилцуулах чадварыг эзэмшүүлж буриадын мэндлэх хүндлэх ёсны талаарх сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Мөн Бүжиг дугуйлангийн 30 сурагчдад:

 - Бие халаалт сунгалтын аорабэк дасгал,

 - Кобэй жаалууд бүжиг Математик дугуйлангийн 20 сурагчдад

- Хялбар тооцоолол,

- Сэтгэх чадварын бодлогууд,

 

 Математик тоглоом Хөгжим-БАД Ёохор, 8т-16т ноотны татлага, Ардын дууны манер цохилго сурсан

 

Төслийн сургалтын нэр

Тайлант хугацаа

Тайлант хугацаанд зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдсан

Төслийн сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд

 

нийт

хүйс

Насны ангилал

анги

 

эр

эм

6-10

нас

10-14

нас

Бага анги

Дунд анги

 

Хүүхдийн тоо

Сургалтын нийт цаг

 

1

Утга зохиол

4 сар

20

400

20

8

12

15

5

15

5

 

2

Хөгжим

4 сар

20

400

20

9

11

1

19

1

19

 

3

Бүжиг

4 сар

30

600

30

6

24

30

-

30

-

 

4

Математик

4 сар

20

400

20

6

14

20

-

20

-

 

Бүгд/тоогоор

90

   1800 цаг

90

29

61

66

24

66

24