“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Гурванзагал сумын 05 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Гурванзагал сумын 05 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Гурванзагал сумын 05 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

  • Үкүлэлэ хөгжмийн дугуйлан

Үкүлэлэ хөгжмийн дугуйланд 1-5-р ангийн 14 сурагч хамрагдаж байгаа бөгөөд үкүлэлэ хөгжмийн үүсэл хөгжил, хөгжмийн бүтэц, тоглох арга барил болон ноотны тухай мэдлэг ойлголтыг өгөх сургалтыг зохион байгууллаа.

  • Оюун ухаан-Ой тогтоолтын дугуйлан

Оюун ухаан-Ой тогтоолтын дугуйланд 1-5-р ангийн 14 сурагч хамрагдаж байгаа бөгөөд анхаарал төвлөрөлт болон ой тогтоолтын дасгал даалгавар, оюун ухаан хөгжүүлэх тоглоом тоглох зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.