ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

1 сар
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

Төрийн албан хаагчийн анкет;
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
Иргэний эрүүгийн хариуцл
ага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

Хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 10ы өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Хүлээн авах хаяг: Байгууллага бүрийн цахим шуудан хаяг байршуулсан.

 

 

ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АВАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ /ДЭС ТҮШМЭЛ/:

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаал

Орон тоо

Албан тушаалын

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага

 

 

 

 

 

Төрөл

Ангилал, зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газар azdtg@dornod.gov.mn, Холбоо барих утас:70583040

1

Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Агентлаг, дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

ТЗ

ТЗ-7

 

 

 

8

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

Төрийн захиргаа, эрх зүй, бизнесийн удирдлага, нийгмийн ухаан

-Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

2

 

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

ШӨХТГ-ын орон нутаг дахь улсын байцаагч

1

Гүйцэтгэх

ТЗ-7

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Эрх зүй, эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлага, статистик, хүнс үйлдвэрлэлт, хүнсний чанар, аюулгүй байдал

-Төрийн албанд мэргэшүүлэх богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар: dornod.hudulmur-halamj.gov.mn, Холбоо барих утас: 70564306, 70583031

 

 

3

Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ

ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-эдийн засаг /0311/

- эрх зүй /042/

- Сахүү, нягтлан бодох бүртгэл /041101, 041201/

- Менежмент ба удирдахуй /041301-041303/

- Нийгмийн хамгаалал /092/

-боловсрол /011/

- статистик /0542/

- сэтгэл судлал /031301/

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар: Мэйл хаяг: dornod@gazar.gov.mn Холбоо барих утас: 70582501

4

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Хяналт шалгалтын хэлтэс

Газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч

1

Гүйцэтгэх

ТЗ-7

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Геодези /053201/ /геодезийн инженер, инженер геодези, сансрын геодези-астрономи, агаарын зураглал, зураг зүй/

Архитектур, хот төлөвлөлт /073101-073103/

Эрх зүй /042101/

-

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно

5

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

Газрын даамал /Баяндун, Булган, Дашбалбар,Халхгол, Хөлөнбуйр, Чойбалсан/

6

Гүйцэтгэх

ТЗ-9

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Газар зохион байгуулалт (газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) /073101/; Экологи /052101/

Байгаль орчны ашиглалт, үнэлгээ (071203);

Агрономи /081101/

Геодези /053201/

Архитектур, хот төлөвлөлт (073104-073107)

Дэлхий судлал (053203, 053208)

Хүрээлэн буй орчин (052102)

Байгаль орчин (052202)

Төрийн албанд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх, тухайн чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх

 

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын ИТХ:  ith.do.dashbalbar@gmail.com Утас; 99023871

6

Дорнод аймгийнДашбалбар сум

Сумын ИТХ-ын Ажлын алба

Ажлын албаны мэргэжилтэн

1

Гүйцэтгэх

ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

 

-нийгмийн шинжлэх ухаан, мэдээлэл, сэтгэл зүй /03/

-Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологиуд/06/

-боловсрол /01/

-урлаг, хүмүүнлэг /02/

-байгалийн шинжлэх ухаан /05/

-бизнес ба удирдахуй, эрх зүй /04/

-инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт /07/

-эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал /09/

-үйлчилгээ /10/

-хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуй, мал эмнэл зүй /08/

Төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туслах түшмэлийн албан тушаалд болон мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно

Баянтүмэн сумын Засаг даргын тамгын газар do.bayantumen.zdtg@gmail.com 70585199, 89581950

7

Дорнод аймгийн

Баянтүмэн сум

 

 

Засаг даргын тамгын газар

Хяналт шинжилгээ,  

үнэлгээний мэргэжилтэн  

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гүйцэтгэх

ТЗ-9

 

 

 

ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

Эрх зүй/042/

Хууль зүйн салбарын мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

8

Дорнод аймгийн Баянтүмэн сум

Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /Нийгмийн  ажилтан/

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гүйцэтгэх

ТЗ-9

 

 

 

ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

Боловсрол /011/, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал /09/, Хүмүүнлэг /022/, социологи, соёл судлал /0314/, Төрийн удирдлага /041303/, гэр бүл судлал

Хууль зүйн салбарын мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

9

Дорнод аймгийн Гурванзагалсум

Засаг даргын тамгын газар

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн /Нийгмийн  ажилтан/

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гүйцэтгэх

ТЗ-9

 

 

 

ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

Боловсрол /011/, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал /09/, Хүмүүнлэг /022/, социологи, соёл судлал /0314/, Төрийн удирдлага /041303/, гэр бүл судлал

Хууль зүйн салбарын мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.