Дорнодын_боловсрол_2016_2024 3

4 долоо хоног
Дорнодын_боловсрол_2016_2024 3
Энэ онд сумдын бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчийн ширээ, сандлыг #бүрэн_шинэчилж, тав тухтай орчинд сурах, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүллээ.👌