“Хүн болох багаасаа” авьяас сургалтын төслийн Хэрлэн Сумын 17 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” авьяас сургалтын төслийн Хэрлэн  Сумын 17 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

Хэрлэн сумын 1-р сургууль дээр 2024-04-25 наас 2024 оны 5 дүгээр сарын 24 хүртэлх хугацаанд Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн нийт 91 сурагчдад математикийн сургалт явууллаа.Үүнд :

 

6-р ангийн  30 сурагчдад 2024 -04-25  наас 2024-05-24 хүртэлх хугацаанд  20 цагийн сургалтыг  математикийн багш Э.Болормаа (Тооны хуваагдах шинж, ХИЕХ ХБЕХ олох, энгийн бутархайн үйлдлүүд)

 

7-р ангийн 30  сурагчдад  математикийн багш  Д.Эрдэнэчимэг ( Өгүүлбэртэй бодлогыг арифметик аргаар болон тэгшитгэл зохион бодох, алгебрийн илэрхийллийг хялбарчлах )

 

8-р ангийн 31   математикийн багш Б.Оюун-Эрдэнэ (Алгебрын илэрхийлэл, Хураангуй үржүүлэхийн 3 томъёо ) гэсэн агуулгуудаар сургалтыг зохион явууллаа

 

 

Э.Болормаа багш: 6-р ангийн  30 сурагчдад 2024 -04-25  наас 2024-05-24 хүртэлх хугацаанд  20 цагийн сургалт: