ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ №130 - "Ойд явуулах үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоох тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ №130 - "Ойд явуулах үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоох тухай"