Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг мэдээлэлж байна /2020.02.26/

1 жил
Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийг мэдээлэлж байна /2020.02.26/

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар