ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №37 - "Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №37 - "Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар