ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №38 - "Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №38 - "Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар