ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №39 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны  №39 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар