ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №42 - "Үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №42 - "Үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар