ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №44 - "Сумд, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудаас 2020 онд авах мэдээ, тайлангийн хуваарь, маягт батлах тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №44 - "Сумд, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудаас 2020 онд авах мэдээ, тайлангийн хуваарь, маягт батлах тухай"

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар