ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №46 - "Хяналт, шалгалтын ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №46 - "Хяналт, шалгалтын ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар