ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №47 - "Гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №47 - "Гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар