ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №50 - "Цагын хязгаарлалт түр хугацаанд тогтоох тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №50 - "Цагын хязгаарлалт түр хугацаанд тогтоох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар