ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

1 жил
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар