АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРЫГ ТАМГЫН ГАЗАРТ ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДАД АЖЛЫН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ, БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДАДЛАГАЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

2 жил
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРЫГ ТАМГЫН ГАЗАРТ ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДАД АЖЛЫН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ, БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДАДЛАГАЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар