ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №53 - "Ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжил-2020" аян зохион байгуулах тухай

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №53 - "Ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжил-2020" аян зохион байгуулах тухай

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар