ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №66 - "Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай"

4 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №66 - "Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар