ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №504 - "Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай"

2 долоо хоног
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2020 оны №504 - "Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар