Авлига үр хүүхдийн минь гэрэлт ирээдүйг хулгайлдаг

2 жил
Авлига үр хүүхдийн минь гэрэлт  ирээдүйг  хулгайлдаг