Авлига үр хүүхдийн минь гэрэлт ирээдүйг хулгайлдаг

3 жил
Авлига үр хүүхдийн минь гэрэлт  ирээдүйг  хулгайлдаг