Гэрийн тусгаарлан ажиглалтад байгаа иргэдийг ундны усаар хангаж байна

4 долоо хоног
Гэрийн тусгаарлан ажиглалтад байгаа иргэдийг ундны усаар хангаж байна
Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, Улаанбаатар хотоос татан авалтаар ирэн, гэрийн тусгаарлан ажиглалтад байгаа иргэдийн ундны усыг хүргэлтээр түгээж байна.
Тус ажлыг Нийтийн Аж Ахуй ОНӨААТҮГ болон багийн ажлын хэсэг хамтран халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зохион байгуулж байгаа юм.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар