Авто жолооны сургалтуудын үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг дэмжив

3 долоо хоног
Авто жолооны сургалтуудын үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг дэмжив
Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 12 дугаар хуралдаанаар мэргэжлийн байгууллагуудын 2 удаагийн хяналт шалгалтыг үндэслэн Таны жолоо, Хөдөлгөөний соёл, Дорнын жолоо, Мөнгөн хэрлэн авто жолооны сургалтуудыг нээхийг дэмжин, уламжлах шийдвэр гарлаа.
 
Авто жолооны сургалтын төвүүд үйл ажиллагаагаа эхлэх эцсийн шийдвэрийг Хөдөлмөр, Нийгмийн, хамгааллын яам болон Цагдаагийн ерөнхий газар гарах аж.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар